ตกแต่งเชิงอนุรักษ์แบบล้านนา บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ 
เปิดทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10:00 - 22:00 น. ยกเว้นวันพุธ